Elektroniikkamaailma

Valitse oikea laitteisto oikeaan tarkoitukseen

Home  /  Valitse oikea laitteisto oikeaan tarkoitukseen

Käyttötarkoitusta riippuu, millainen laite on oikea valinta mihinkin tarkoitukseen. Uutta elektronista välinettä hankkiessa olisikin hyvä miettiä omat kriteerit sen käytölle ja lähteä niiden pohjalta kartoittamaan sopivia vaihtoehtoja.

Mobiililaitteet ovat tänä päivänä jo lähestulkoon pieniä, taskussa kulkevia tietokoneita. Ne alkavat taipua monien asioiden hoitamiseen verkossa. Yhteydet ovat nopeita, sillä pienetkin variaatiot ovat tehokkaita.

Koska laitteet kuitenkin suunnitellaan kompakteiksi, vaativammassa käytössä kuitenkin kannettavat tietokoneet sekä pöytätietokoneet pitävät edelleen paikkansa. Käyttötapa ja kohteet on hyvä määritellä, jotta voidaan valita oikea laitteisto oikeaan tarkoitukseen. Valintaan vaikuttavat useat tekijät, joita käydään läpi seuraavaksi.

Käyttöjärjestelmä ja käyttöliittymä

Käyttöjärjestelmä on elektronisessa laitteessa asia, joka mahdollistaa muiden ohjelmien toiminnan ja hallinnoi resursseja. Tietokoneissa käytetympiä käyttöjärjestelmiä ovat Windows, OS X ja Linux, kun taas mobiililaitteissa ne ovat Windows, iOS ja Android.

Fyysinen koko

Yksi laitteen valintaan vaikuttava tekijä on sen koko. Mikäli laitetta on tarkoitus esimerkiksi kuljettaa mukana, on suuri merkitys sillä, kuinka kookas se on tai kuinka paljon se painaa.

Koon pienentämisen vuoksi joudutaan tinkimään esimerkiksi näytön koosta ja suorituskyvystä, mutta kehityksen myötä saadaan koko ajan pienistäkin yksiköistä tehokkaampia ja tehokkaampia.

Näyttö

Näytön osalta laitteiston valinnassa vaikuttavat ainakin sen koko ja resoluutio. Mitä enemmän on pikseleitä, sitä suurempi sen resoluutio on.

Kuvat muodostuvat niin ikään pikseleistä. Mitä enemmän niitä on, sitä korkeampi on resoluutio ja sitä laadukkaampi versio näytöllä on mahdollisuus toistaa. Resoluution merkitys siis korostuu kuvia katsellessa ja niiden kanssa työskennellessä. Näytön kyky toistaa värejä on niin ikään oleellinen kriteeri.

Kuvien kanssa näytön suuremmasta fyysisestä koosta on hyötyä. Pelatessa, elokuvia tai muuta liikkuvaa kuvaa katsellessa tai kirjoittaessa suurempi näytön koko on etu, kun taas pääsääntöisesti netissä surffaillessa ja sosiaalista mediaa käyttäessä pienemmälläkin tulee hyvin toimeen.

Vaikka mobiililaitteen teho saattaa yltää erinomaisesti jopa liikkuvan kuvan pyörittämiseen riittävällä laadulla, ei pienikokoinen näyttö välttämättä takaa riittävää käytettävyyttä.

Merkittävää on myös se, vaaditaanko näytöltä kosketusnäyttöominaisuutta. Niiden herkkyyksissä on eroja, mikä kannattaa ottaa huomioon sopivaa laitetta valittaessa.

Näppäimistö

Mikäli laitteella on tarkoitus kirjoittaa pidempiä tekstejä, kosketusnäyttöjen näppäimistö ei yllä käytettävyydeltään perinteisen vaihtoehdon tasolle. Sen sijaan netissä surffailun ja sosiaalisen median käytön tarpeisiin se riittää oikein hyvin.

Muisti

Laitteen muisti vaikuttaa ratkaisevasti sen tehokkuuteen. Siksi elektronisen välineen valinnassa oleellinen tekijä on myös sen määrä. Suuret tiedostot, kuten isot kuvat ja videot, vaativat enemmän muistia.

Joidenkin välineiden muistin määrä on rajallinen, kun taas osaan on mahdollista hankkia lisäkapasiteettia jälkikäteen. Laitteesta riippuen on mahdollista lisätä tallennustilaa ulkoisella kiintolevyllä.

Suorituskyky

Laitteen prosessorin eli suorittimen teho on ratkaiseva sen toiminnan kannalta. Tämä ominaisuus vaikuttaa myös oleellisesti välineen mahdollisen akun kestoon.

Laitteen yleisnopeus riippuu paljolti juuri prosessorin tehosta. Se voi olla yksi- tai moniytiminen, mutta jälkimmäinen yltää luonnollisestikin teholtaan parempiin suorituksiin. Prosessori ei yksinään kuitenkaan ratkaise laitteen nopeutta, sillä myös muistilla on iso rooli.

Yhteystapa

Lähes poikkeuksetta elektroniset laitteet täytyy liittää verkkoon. Laitteen käyttötarkoitus saattaa määrittää, millaiset tavat verkkoon liittämisen kannalta ovat mahdollisia. Se taas vaikuttaa siihen, millainen laite on mahdollista tähän tarkoitukseen valita. Yhteys voi olla tyypiltään kiinteä, langaton tai mobiili.

Yhteensopivuus

Muiden laitteiden ja ohjelmistojen sopivuus on myös syytä ottaa huomioon sen valinnan kohdalla. Sen toiminnan kannalta on ratkaisevaa, vaatiiko toiminta oheislaitteita ja miten ne ovat yhteensopivia keskenään.

Privacy Policy